Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2014

Najgorsza jest chwila, gdy zdaje się nam, że już po sprawie, ale wszystko wraca.
— Chirurdzy
Reposted frompensieve pensieve viarasppberry rasppberry
(...) całe nasze życie to jedno pasmo złudzeń. Kierują nami złudzenia, powodują nami złudzenia. Złudzenia nas pchają, wstrzymują, wyznaczają nam cele. Rodzimy się ze złudzeń i śmierć też jest tylko przejściem z jednego złudzenia w inne.
— Traktat o łuskaniu fasoli
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajasnaa jasnaa
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough vianiiks niiks

November 02 2014

Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord viadarkparadise darkparadise

June 16 2014

3554 6a9c
Reposted fromalmondfairy almondfairy viapiglet piglet
3547 40b0
Reposted frommartynkowa martynkowa viatedibea tedibea
7403 ae59
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viatedibea tedibea
Nie mogę ani Tobie, ani nikomu uzmysłowić, jak jest we mnie. Jakże mógłbym uzmysłowić to, dlaczego tak jest; nawet samemu sobie nie mogę tego uzmysłowić. Ale i to nie jest najważniejsze. To, co najważniejsze, jest jasne: dokoła mnie nie można żyć po ludzku, Ty widzisz to i jeszcze nie chcesz wierzyć?
— Franz Kafka, Listy do Mileny
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viatedibea tedibea
Nie wiem, do jakiego typu ludzi się zaliczam. Jestem głupia, ale całkiem inteligentna. Potrafię rozwiązywać cudze problemy, ale nie potrafię zaradzić własnym. Lubię dużo wiedzieć na temat innych ludzi, chociaż ta wiedza wcale nie jest mi potrzebna. Każdego nowego tygodnia zaczynam wszystko od nowa, pragnę się zmienić i wierzę, że kiedyś mi się to uda. Choć czasem krytycznie spoglądam na świat, wiem, że sama potrzebuję masy pracy. Poza tym uśmiecham się, żartuję, płaczę i kłamię, jak każdy choć codziennie obiecuję sobie tego nie robić. Czasem jestem z siebie dumna, lecz częściej po prostu zmęczona. Zwyczajnie. Nienawidzę, gdy mi nic nie wychodzi, nienawidzę swoich wielkich słabości, nienawidzę swojego strachu, czasami nienawidzę żyć.
— Tak wiele w tym prawdy.
Reposted frommy-little-world my-little-world vianannou nannou
3164 deea
Reposted fromunr-eal unr-eal vianannou nannou
Gdybym rzucał się z okna za każdym razem, kiedy coś mi nie wyszło – spędziłbym życie w locie.
— Dmitrij Nagijew
Reposted fromteaholic teaholic viapiglet piglet

March 27 2014

4024 68c7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viatedibea tedibea
0309 e9b1
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viatedibea tedibea
3229 8b4d 500
Reposted frommakeyoufeelmylove makeyoufeelmylove viajasnaa jasnaa
5976 3698
Reposted fromClary Clary viatedibea tedibea
nigdy nie zostawiaj mnie z niedopowiedzeniami.
— bo nie wiem co ze sobą zrobić.
Reposted fromzzakrat zzakrat viatedibea tedibea
7723 c7a3
Reposted fromnutt nutt viatedibea tedibea
5330 03c1
Reposted fromdeviate deviate vianannou nannou

March 22 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl